เงื่อนไขการลงประกาศฟรี

 ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ลงประกาศ สินค้าหรือบริการที่ผิดกฏหมายทุกประเภท อาทิ การพนัน ยาเสพติด เงินกู้ที่ไม่ใช่สถาบันการเงินจดทะเบียน