นโยบายการให้บริการ

นโยบายการให้บริการ
รายละเอียดข้อมูลนโยบายการให้บริการ

ด้วย www.แนะนำ.com มีขึ้นเพื่อให้ทุกท่านได้โปรโมท ธุรกิจร้านค้า ของทุกท่านได้ฟรี วัตถุประสงค์ของผู้จัดทำ คือการช่วยเหลือ ธุรกิจ  ร้านค้า ในแต่ละสถานที่ ในการเป็นตัวเลือกหนือแนะนำลูกค้าให้สามารถเลือกซื้อ เลือกใช้บริการ ตามต้องการ ไม่ว่าในแหล่งชุมชนใกล้เคียงหรือภายในจังหวัดนั้นๆ ทางเราจะเน้นการกระจายรายได้ให้ทุกครอบครัว ทุกชุมชน ซึ่งข้อมูลธุรกิจ ร้านค้าของท่าน จะถูกนำไปพัฒนาระบบต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการหาลูกค้าให้กับธุรกิจของท่านในหลายๆช่องทาง

จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะลงประกาศทุกท่านดังนี้

 • การลงโปรโมท
   ลงแค่ 1 ครั้งก็เพียงพอ   เพราะทางเราจัดเก็บข้อมูลตามแผนที่ พิกัด  
  ถ้าท่านลงพื้นที่ เดียว 2 ครั้ง 
  จะทำให้ลูกค้าที่จะใช้บริการร้านค้าของท่านเกิดความสับสน 
  ยกเว้นกรณีที่ธุรกิจของท่าน มีหลายสาขา 
  ท่านสามารถเพิ่มธุรกิจของท่านในจังหวัดต่างๆที่ท่านมีสาขาอยู่ได้ 
 • ทางเราไม่อนุญาตให้โปรโมทธุรกิจผิดกฏหมาย อาทิ การพนัน  หวย ทุกประเภท
 • ทางเราไม่อนุญาตให้โปรโมทธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการกู้ ยืม เงิน ทุกประเภท

 • หากมีข้อเสนอแนะ สามารถติดต่อได้ที่ เพจStartapp